Fascist check liste 

- 14 karakteristika, som kendetegner fascisme    

 

1. Kraftfuld og fortsatte Nationalisme - fascistiske regimer gør konstant brug af patriotiske mottoer, slogans, symboler, sange og andre remedier. Flag ses overalt, ligesom flag symboler på tøjet og i offentlige displays. http://www.kronen.dk/
2. Foragt for anerkendelse af menneskerettigheder - På grund af frygt for fjender og behovet for sikkerhed, folk i fascistiske regimer er overbevist om, at menneskerettighederne kan ignoreres i visse tilfælde på grund af "behov". Mennesker har en tendens til at se den anden vej eller endda acceptere tortur, summariske henrettelser, mord, lange indespærring af fanger mv.
DF vil melde Danmark ud af FN's flygtningskonvention (Pol. 26.1.04)
»Mange af de konventioner er slet, slet ikke i tråd med det, som sker i verden i dag. Verden er jo blevet anderledes.«


Med Søren Krarup, for eksempel, der siger nej til menneskerettighederne, fordi de gør alle mennesker lige.
3. Identifikation af fjender / syndebukke som et samlende formål - Mennesker er mobiliseret i en samlende patriotisk vanvid over behovet for at fjerne det, der opfattes som fælles trussel eller fjende: racemæssig, etnisk eller religiøs minoriteter; liberale, kommunister, socialister, terrorister osv. Flygtninge- Indvandrere
4. Militæret kommer først - Selv når der er udbredt indenlandske problemer får militæret en uforholdsmæssig stor del af de offentlige finansiering, og den indenlandske dagsorden er forsømt. Soldater og militære service bliver forherliget.  
5. Voldsom sexisme - Regeringerne i fascistiske nationer har tendens til at være næsten udelukkende mandsdomineret. Under fascistiske regimer bliver traditionelle kønsroller gjort mere stift. Skilsmisse, abort og homoseksualitet er undertrykt, og staten er repræsenteret som den ultimative vogter af familien som institution.  
6. Kontrollerede massemedier - Nogle gange er medier direkte kontrolleret af regeringen, men i andre tilfælde, er medierne indirekte kontrolleret af offentlig regulering, eller af sympatiske presse talsmænd og ledere. Censur, især i krigstid, er meget almindelig. Højrefløjs-netværk sætter fingeraftryk på pressen, Information 10. februar 2004
7. National sikkerhed kommer før alt - Frygt bruges som en motiverende redskab af regeringen over masserne.  
8. Religion og regeringen er indbyrdes forbundne - regeringer i fascistisk nationer har tendens til at bruge den mest almindelige religion i nationen som et redskab til manipulere den offentlige mening. Religiøs retorik og terminologi er almindeligt fra regeringsledere. Selv når religionen er i diametral modsætning til regeringens politik eller handlinger. Chefideologer:
Jesper Langkilde og Søren Krarup.
Profession: Præster.
9. Virksomheders magt er beskyttet - Den industrielle og forretningsmæssige aristokrati i en fascistisk nation ofte er dem, der har bragt regeringslederne til magten med det formål at skabe et gensidigt fordelagtigt forretningsforhold imellem regeringen og magteliten.  
10. Arbejdstagere & fagforeninger bliver undertrykt - Fordi organisering af arbejdskraft er den eneste reelle trussel mod en fascistisk regering. Fagforeninger skal enten elimineres helt eller bliver undertrykt.  
11. Foragt for intellektuelle og Kunst - fascistiske nationer har tendens til at fremme og tolerere åben fjendtlighed over for videregående uddannelse, og den akademiske verden. Det er ikke ualmindeligt, at professorer og andre akademikere bliver censureret eller endda arresteret. Kunstnerisk frihed bliver åbent angrebet. Leder information 20. november 2003 om Søren Krarups indblanden i at få 4 mio. til forskning til Bent Jensen.
Første gang lanceret i Politiken d. 17. august 2003.
12. Fokus på forbrydelse og straf - Under fascistiske regimer, får politiet næsten ubegrænset magt til at håndhæve lovgivningen. Mennesker er ofte villige til at overse politiets overgreb og endda give afkald på de borgerlige frihedsrettigheder i under påskud af patriotisme. Der er ofte et nationalt politi med næsten ubegrænset magt i fascistiske nationer. Fængsel til 14 årige.
13. Udbredt nepotisme og korruption - fascistiske regimer er næsten altid reguleret af grupper af venner og bekendte som udpeger hinanden til offentlige stillinger. Den statslige magt og myndighed bruges til at beskytte deres venner fra straf. Det er ikke ualmindeligt for fascistiske regimer at nationale ressourcer og endda skatte bliver være tilegnet eller endda direkte stjålet af regeringsledere.  
14. Valgsvindel - Nogle gange er valg i fascistiske nationer er et komplet humbug. Andre gange valg bliver manipuleret med kampagner mod eller endog mord på oppositionens kandidater, brug af lovgivning for at kontrollere antallet af folk med stemmeret. Politiske distrikt grænser bliver ændring og manipulation af medierne. Fascistiske nationer bruger også typisk bruge deres domstole til at manipulere eller kontrollere valg.  

Offentlig Fascist Procent 70 %

Opstillet af Dr. Lawrence Britt

Gæst hos Fascismen
Blandet skare
Taiwan ser rødt
Gif-file
Fascismens kendetegn
Afsender

Tilbage til start

27. januar 2005
(rev. 24. februar 2012)

 
Til toppen af siden